Ethereum is een revolutionair platform voor gedecentraliseerde toepassingen. Met Ethereum kunnen ontwikkelaars apps maken die precies draaien zoals ze geprogrammeerd zijn, zonder enige mogelijkheid tot fraude of inmenging van derden.

Open-source

Ethereum is een open-source, openbaar, op blockchain gebaseerd gedistribueerd computerplatform met smart contract (scripting) functionaliteit. Het biedt een gedecentraliseerde Turing-complete virtuele machine, de Ethereum Virtual Machine (EVM), die scripts kan uitvoeren met behulp van een internationaal netwerk van publieke nodes. Ethereum biedt ook een cryptocurrency token, genaamd "ether", dat tussen rekeningen kan worden overgebracht en gebruikt om deelnemende nodes te compenseren voor uitgevoerde berekeningen.

De geschiedenis van Ethereum

Ethereum werd eind 2013 voorgesteld door Vitalik Buterin, een cryptocurrency onderzoeker en programmeur. De ontwikkeling werd in 2014 met crowdfunding gefinancierd, en het netwerk ging op 30 juli 2015 live. Ethereum wordt sindsdien beschreven als het meest prominente en meest gebruikte platform voor blockchain toepassingen, met meer dan 50% van de blockchain projecten die op Ethereum gebouwd zijn.

Ethereum heeft veel aandacht getrokken van de financiële en tech industrieën vanwege zijn potentieel om de "wereldcomputer" te worden. Ethereum heeft de op één na hoogste marktkapitalisatie van alle cryptocurrency's, alleen achter Bitcoin. Het is ook het meest actieve blockchain project volgens GitHub. Ook wordt er veel gehandeld in de cryptomunt. Dit kan je volgen door te kijken naar de Ethereum koers.

Groots denken

Ethereum heeft een visie van "één wereldcomputer" waar alles wat geprogrammeerd kan worden op het Ethereum platform kan draaien. Dit wordt bereikt door een wereldwijde computer te laten draaien op een gedecentraliseerd netwerk van nodes, waarvan elk een kopie van de Ethereum software uitvoert en bewaart.

De voordelen van Ethereum zijn legio. Ten eerste is Ethereum veel meer dan een digitale munteenheid. Het is een gedecentraliseerd platform waarop slimme contracten draaien: toepassingen die precies lopen zoals ze geprogrammeerd zijn, zonder enige mogelijkheid tot fraude of inmenging van derden. Ten tweede is Ethereum open source, wat betekent dat iedereen op de Ethereum blockchain kan bouwen en die gebruiken. Dit maakt een veel opener, innovatiever, en inclusiever ecosysteem mogelijk. Tenslotte heeft Ethereum een zeer actieve en gepassioneerde community achter zich, die voortdurend nieuwe toepassingen en tools bouwt.

Enkele van de populairste Ethereum toepassingen zijn:

  • Gedecentraliseerde beurzen
  • Voorspellingsmarkten
  • Identiteitsbeheer
  • Crowdfunding
  • Bestuur
  • IOT
  • NFT OpenSEA

non-fungibele tokens (NFTs)

Ethereum, het blockchain platform dat slimme contracten en gedecentraliseerde toepassingen (dApps) mogelijk maakt, biedt een unieke kans voor de ontwikkeling van niet-fungibele tokens (NFTs). NFT's zijn digitale activa die niet inwisselbaar zijn en unieke kenmerken hebben. Daardoor zijn ze zeer geschikt voor use cases zoals identiteit, gaming, en verzamelobjecten. Ethereum's smart contract functionaliteit maakt de ontwikkeling mogelijk van NFT's die gebruikt kunnen worden om reële bezittingen te representeren. Een NFT zou bijvoorbeeld een kunstwerk, een kaartje voor een evenement, of een akte van een eigendom kunnen voorstellen. Slimme contracten kunnen ook gebruikt worden om NFT's te maken die digitale bezittingen vertegenwoordigen, zoals in-game items of crypto verzamelobjecten. Het gebruik van NFTs op de Ethereum blockchain biedt een aantal voordelen. Ten eerste kunnen NFT's worden opgeslagen en verhandeld op gedecentraliseerde beurzen, wat een veiligere en efficiëntere manier om deze activa te verhandelen mogelijk maakt. Ten tweede kunnen NFT's gebruikt worden om reële activa te vertegenwoordigen, wat fraude kan helpen tegengaan en de transparantie vergroten. Tenslotte kan het gebruik van NFT's nieuwe economische mogelijkheden helpen creëren, zoals op het gebied van digitale kunst of verzamelobjecten.

Wat is een smart contract?

Een slim contract is een computerprotocol dat bedoeld is om de onderhandeling of uitvoering van een contract digitaal te vergemakkelijken, te verifiëren, of af te dwingen. Slimme contracten maken het mogelijk geloofwaardige transacties uit te voeren zonder derde partijen. Deze transacties zijn traceerbaar en onomkeerbaar. Slimme contracten werden voor het eerst voorgesteld door Nick Szabo in 1996.

Wat is een ERC20 token?

ERC20 is een technische standaard die gebruikt wordt voor slimme contracten op de Ethereum blockchain voor het uitvoeren van tokens. ERC20 definieert een gemeenschappelijke lijst van regels waaraan alle Ethereum tokens moeten voldoen. Dit geeft ontwikkelaars de mogelijkheid om te programmeren hoe nieuwe tokens zullen functioneren binnen het Ethereum ecosysteem.

Wat is een ERC721 token?

ERC721 is een technische standaard die gebruikt wordt voor slimme contracten op de Ethereum blockchain voor het implementeren van non-fungibele tokens (NFTs). NFT's zijn tokens die niet uitwisselbaar zijn en die elk uniek zijn. ERC721 definieert een gemeenschappelijke lijst van regels waaraan alle Ethereum tokens moeten voldoen. Dit geeft ontwikkelaars de mogelijkheid om te programmeren hoe nieuwe tokens binnen het Ethereum ecosysteem zullen functioneren.

Wat is een ERC1155 token?

ERC1155 is een technische standaard die gebruikt wordt voor slimme contracten op de Ethereum blockchain voor het implementeren van zowel fungibele als non-fungibele tokens.

(Visited 20 times, 1 visits today)